Missie & Visie

Missie:

Mensen die zich in moeilijke situaties bevinden zelfredzamer maken en weer laten meedoen in onze mooie stad Den Haag is een belangrijk doel dat we nastreven. Door middel van empowerment workshops, levensbeschouwelijke sessies geleid door ervaringsdeskundigen en persoonlijke ondersteuning aan huis, bieden wij de nodige hulp aan deze individuen.

Visie:

In deze moderne tijd worden we geconfronteerd met talloze sociale, economische en psychologische drukpunten die ons dagelijks leven beïnvloeden. De maatschappij evolueert voortdurend en brengt nieuwe normen, waarden en verwachtingen met zich mee. Dit kan overweldigend zijn voor veel mensen, vooral voor hen die al kwetsbaar zijn door persoonlijke omstandigheden zoals armoede, verslaving of geestelijke gezondheidsproblemen.

Als organisatie begrijpen wij dat er behoefte is aan een warme en herkenbare plek waar deze mensen terecht kunnen voor ondersteuning op maat. Wij willen een verschil maken in hun leven door hen te voorzien van praktische hulp, emotionele steun en begeleiding bij het navigeren door de complexiteit van onze maatschappij.