Destiny Life Academy

De empowerment workshops hebben als doel het opbouwen, versterken en behouden van een sterke eigen identiteit en persoonlijkheid. Aan de hand van diverse thema's zullen wij gezamenlijk onderzoeken waar uw blokkades liggen en wat de oorzaak hiervan is. Tevens zullen wij kijken naar het belangrijkste fundament voor het opbouwen van uw eigen sterke persoonlijkheid.

Bovendien zullen de deelnemers opdrachten ontvangen om thuis te maken en is het mogelijk om een afspraak te maken voor een eventueel vervolgtraject. De workshops zijn gebaseerd op ervaringsdeskundigheid en hebben als doel het delen van kennis die u kan helpen bij het oplossen van mentale blokkades of bij het vinden van uw innerlijke kompas.

De prijs per pakket begint bij € 250,- inclusief BTW.

De kosten voor een workshop bedragen € 12,50.

Kingdom Teaching

Kingdom Teaching betreft een reeks van levensbeschouwelijke studies die zich richten op eenieder die meer kennis wenst te vergaren over de Bijbel en de toepassing ervan in het dagelijks leven. Het onderwijs dat wij aanbieden heeft als doel om een helderder beeld te creëren en meer inzicht te verschaffen, met name in de persoon zelf en in wat men werkelijk gelooft en wat de Bijbel precies bedoelt.

Ons doel is niet om mensen te dwingen te kiezen voor het geloof, aangezien dit een vrije wil is die wij van God hebben ontvangen om voor Hem te kiezen. Met dit project willen wij voornamelijk de misverstanden rondom het Christelijke geloof wegnemen, zodat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken op basis van de juiste informatie. Het is onze overtuiging dat God enkel liefde is en wij willen dit beeld van Hem uitdragen door middel van ons onderwijs.

Gratis

Glittertattoo's en Braids 

Deze optie biedt een aangename aanvulling op feesten en evenementen, die vooral onder kinderen zeer geliefd is. Bovendien kan het een leuke toevoeging zijn aan het schminken. 

De uurprijs bedraagt € 20,- inclusief BTW.

Gezien het feit dat onze stichting niet onderhevig is aan BTW-plicht, zijn wij niet genoodzaakt om BTW te berekenen op onze facturen. Dit levert ons een aanzienlijk financieel voordeel op. Bovendien zullen alle inkomsten die voortvloeien uit de verleende diensten opnieuw worden geïnvesteerd in onze stichting.

Events

Destiny Social Events organiseert evenementen met een sociaal en duurzaam karakter, met als doel het bevorderen van verbinding, informatieoverdracht, educatie en het delen van kennis en ervaring.

Onze evenementen worden uitgevoerd door deskundigen op het gebied van ervaring, vrijwilligers, professionele ondersteuners, sociale ondernemers en institutionele partners.

Bovendien bieden wij vrijwilligers de mogelijkheid om hun eigen project op te zetten onder de vleugels van Destiny Social Events.

 

Fondsenwerven voor derden

Naast onze activiteiten bieden wij ook de gelegenheid tot fondsenwerving. In samenwerking met u zullen wij een projectplan en begroting opstellen, die als basis dienen voor het indienen van subsidieaanvragen bij zowel de gemeente als fondsen. Naast het aanvragen van subsidies, kunnen wij ook de verantwoordelijkheid hiervoor op ons nemen.

De uurprijs bedraagt € 35,- inclusief BTW.

Evementen plannen, coördineren en uitvoeren

Naast het indienen van subsidieaanvragen, bieden wij tevens onze diensten aan om uw evenement te coördineren. Op deze manier kunt u zich volledig richten op andere belangrijke aspecten van uw evenement. Wij kunnen u ondersteunen bij het plannen van vergaderingen voor partners en vrijwilligers, het voorbereiden van het programma en draaiboeken, het aanschaffen van eventueel benodigde materialen, het bijhouden van de administratie, het maken van promotiemateriaal en het werven van vrijwilligers. Kortom, wij bieden uitgebreide ondersteuning bij alle aspecten die komen kijken bij het organiseren van een succesvol evenement.

De prijs per uur bedraagt € 45,-, inclusief BTW.

Vrijwilligersteam ondersteuning

Indien er zich een tekort aan personeel voordoet tijdens de uitvoering van een activiteit, zijn wij in staat om u te ondersteunen door middel van ons team van vrijwilligers.

De prijs per uur per vrijwilliger bedraagt € 15,- inclusief BTW.

Het genoemde bedrag is exclusief eventuele reiskosten.